Warme Viering

v.l.n.r. Marieke, mgr. Woorts, Kasper en diaken Ten Bruin

In de plechtige Hoogmis op zondag 14 januari jl. mochten we al samen met mgr. Woorts, hulpbischop van Utrecht, die samen met diaken Ten Bruin voorging in de viering, stil staan bij het heugelijke en dankbare feit dat de Kerk in Joppe 150 jaar bestaat.

Zoals mgr. Woorts zo mooi zei: ‘Dankbaar dankzij priesters en assistenten die deze parochie hebben bediend en zeker ook dankzij parochianen, wellicht de voorouders, die hier in Joppe het geloof hebben gevierd, gebeden, gezongen en God hebben gedankt, het geloof hebben doorgegeven, in lief en leed.’

Slot van de Viering

We mogen terugzien op een mooie warme Eucharistieviering en zijn dankbaar dat we met mgr. Woorts, die al vroeg uit Utrecht was vertrokken om voor 9.30 uur in Joppe te kunnen zijn, mochten vieren, bidden en zingen.

De misdienaars Marieke en Kasper ontvingen van mgr. Woorts een mooie Rozenkrans.

Kasper zet de staf van mgr. Woorts in elkaar.

Na afloop van de viering was er gelegenheid om hem de hand te drukken en daarna begaven velen zich naar de nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant.

In dankbare herinnering aan de stichter Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926) en alle anderen die het kerk-zijn mogelijk maken in Joppe delen wij onze vreugde in de viering op zaterdag 27 januari a.s. en herdenken wij de ingebruikneming van onze kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. In de Heilige Mis zal pastoor H. Scheve voorgaan, geassisteerd door diaken Ten Bruin. Het parochieel koor en organist Theo Mokkink zullen de viering opluisteren o.l.v. Piet Klein Rouweler, dirigent.

Op 6 mei a.s. herdenken wij de wijding van onze kerk en op 9 september a.s. willen we het bijzondere lustrum groots vieren.