We gaan beginnen: een gezamenlijk parochieblad !

Na een lange voorbereidingsperiode en intensief overleg met de redacties en vertegenwoordigers van de pastoraatsgroepen en locatieraden van de lokale gemeenschappen is het besluit genomen: er komt een nieuw gezamenlijk blad van en voor de parochie HH. Twaalf Apostelen!

De (hoofd)redactie is nu (voorlopig) gevormd en met de lokale redacties is een besluit genomen over de vorm, de inhoud en de frequentie van het blad. De hoofdredactie is nu terwijl u dit leest volop bezig met de uitvoering en vormgeving van de het nieuwe parochieblad. De vrijwilligers van de diverse parochiebladen zijn met veel suggesties en tips gekomen op de voorbereidingsavonden , ook kwamen er suggesties binnen via email en via gesprekken met de initiatiefnemers bestuurslid Theo Lam en pastoraal werker Jaap van Kranenburg.

Hoe het nieuwe blad er precies uit gaat zien, is nog een verassing, maar wat we u alvast kunnen meedelen is dat het in kleur uitgebrachte magazine acht keer per jaar zal verschijnen en dat de lokale redacties elk een eigen gedeelte krijgen voor het nieuws vanuit de eigen geloofsgemeenschap.

Daarmee is wel een einde gekomen aan de vele jaren waarin elke geloofsgemeenschap zijn eigen blad uitbracht. Dat zal even wennen zijn, maar de voordelen zijn groot: een prachtig vormgegeven blad, meer ruimte voor nieuws, achtergrondartikelen en kijkjes in de keukens van de collega-geloofsgemeenschappen, met – naar we hopen – veel mooie foto’s. We werken er aan en hopen dat het lukt om nog dit jaar het eerste nummer te laten verschijnen.

De redactie is (voorlopig) gevormd uit de volgende personen uit onze parochie: Nathalie Timmer als eindredacteur, Josef Wissing voor de vormgeving en drukwerk, Huub Winkeler voor coördinatie en organisatie en Frank Elschot als hoofdredacteur. Tevens is namens het parochiebestuur Theo Lam en namens pastoresteam Jaap van Kranenburg aan de hoofdredactie toegevoegd.

Een mooi resultaat! Maar een nieuw blad heeft ook een naam nodig. We nodig U van harte uit om met een geschikte naam (liefst met een mooie uitleg) te komen voor ons nieuwe blad. Weet u een goede naam? Mail of schrijf naar het secretariaat van de parochie:  [email protected] , of secretariaat parochie HH. Twaalf Apostelen, Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen. 1 november sluit de inzending, dus wees op tijd!

De precieze details over de start van ons parochieblad gaan we U in het volgende nummer van de lokale parochiebladen nog publiceren.

De redactie van het nieuwe parochieblad.