Wereldgebedsdag 2012

Ook dit jaar wordt er in Gorssel een bijeenkomst gehouden voor de wereldgebedsdag. De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Maleisie. Het thema Is:

“Gerechtigheid voor allen”

We horen bijzonderheden over het land en de mensen en luisteren naar het verhaal van een sociaal werkster. Er wordt gebeden, we zingen samen en er is een collecte o.a. voor slachtoffers van mensenhandel.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst die wordt gehouden op vrijdag 2 maart om 19.30 uur in De Brink te Gorssel.