Wereldgebedsdag in Gorssel

WereldgebedsdagWereldgebedsdag  in Gorssel

Elk jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond. Ook in Gorssel doen we daar aan mee. Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Egypte en het thema is:

‘Bron van Leven’

We zingen samen, er wordt gelezen en gebeden en er is een collecte voor verschillende projecten in Egypte. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 7 maart om half acht in De Brink bij de kerk in Gorssel.

Iedereen is van harte welkom!