Wereldgebedsdag in Gorssel

Ook dit jaar wordt er in Gorssel een bijeenkomst gehouden voor de wereldgebedsdag. De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Frankrijk. Het thema is: ”Hoezo, een vreemdeling?”.

Er wordt gebeden, we zingen samen en er is een collecte o.a. voor de opvang van vrouwelijke clochards in Parijs en een weeshuis in Rwanda.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst die wordt gehouden op vrijdag 1 maart om half acht in De Brink bij de Prot. Kerk in Gorssel.