Wijziging aanvangstijden vieringen

Ingaande 1 januari 2012 zullen de aanvangstijden van de vieringen in Joppe gaan wijzigen.

De zondagviering gaat beginnen om 9.30 uur en de zaterdagavondviering om 17.00 uur.

Reden is gelegen in het feit dat er in het Eucharistisch Centrum van onze parochie, de St. Jan in Zutphen, altijd op zondag een Eucharistieviering zal zijn en de priesters ook Eucharistie willen blijven vieren in zoveel mogelijk kerken in onze parochie. Daarom is in overleg met de geloofsgemeenschappen besloten de aanvangstijden van de vieringen te wijzigen.

Wij wijzen u ook op de inhoud van de brief Van bedreigingen naar kansen okt 2011 met een nadere toelichting.

Beleidsplan

Zie hier voor de brief Van bedreigingen naar kansen okt 2011 met een uitleg van het bisschoppelijk beleidsplan en een toelichting voor onze parochie. Mocht u interesse hebben in dit beleidsplan en niet beschikken over een computer om het op de bisdomsite te lezen, dan kunt u via ons secretariaat een verzoek indienen om het beleidsplan per post toegestuurd te krijgen.