Woord van DANK

Beste Parochianen,

ALLEN, groot en klein, u, jij, die op welke wijze in het afgelopen jaar dan ook hebben bijgedragen aan het kerkelijk leven in Joppe en in het bijzonder aan het doen welslagen van het Kerstfeest worden hierbij heel hartelijk bedankt. Ondanks het weer ‘gladheid’ hebben velen de weg naar Joppe gevonden en hebben we samen Kerst gevierd. Mede door u en jou, ALLE VRIJWILLIGERS en VOORGANGERS was dit mogelijk.

En zeker na het wegvallen van Hein Huis in ’t Veld, een toegewijd vrijwilliger waarvan het gemis groot is, mochten we zien en ervaren dat de betrokkenheid bij velen zeer groot is. Gedreven heeft menigeen extra werk verzet en zijn of haar tijd aan de kerk gegeven in de afgelopen periode. Het kerkbestuur is u en jou zeer dankbaar voor je inzet en geestkracht. Moge we de geestkracht blijven houden om elkaar ook in 2010 te blijven helpen en onze Geloofsgemeenschap in Joppe blijven vorm geven.

ALLEN HARTELIJK DANK !!!

Het Kerkbestuur