Zalig Nieuwjaar, waarin God gebéurt

De pastores van de 12 apostelen en de andere leden van het Breed Parochieel Team wensen u:

Een jaar met véél mooie momenten waarop “ik zal er zijn voor u” gebéurt…..

in tedere ontmoetingen en liefdevolle zorg;

in trouwe en enthousiaste inzet van gaven en talenten

om morgen stééds béter te maken;

in harten die wijd-open luisteren naar elkaars verhalen van vreugde en verdriet,

van hoop en geestdrift.

Een jaar met véél mooie momenten waarop “ik zal er zijn voor u” gebéurt…..

in het in stilte en hardop werken aan gemeenschap en verbondenheid.

Een jaar met mooie momenten en véél uitdagingen,

om herder te zijn voor elkaar;

om steeds méér zicht te krijgen op de toekomst van God in de tijd die voor ons ligt.

Een jaar met veel mooie momenten zal ons gegeven zijn.

Vaak verrassend onverwacht zullen ze ons overkomen,

ze zullen in ons hart verschijnen als een ster in de nacht.

Volg die ster: ze brengt ons bij de plek waar God geboren wordt, het hele jaar.

Gezegend 2012!