En ze leven nog lang en gelukkig…

Trouwen voor de kerk

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, zijn veel mensen druk met plannen maken, voor sommigen zijn dat: trouwplannen!

Want nog steeds besluiten mensen om toch ook voor de kerk te trouwen; het blijft een mooi en bijzonder moment in een mensenleven!

Gezamenlijke Voorbereiding

Het Pastoraal Team wil meewerken aan een goede voorbereiding. Dan kan de kerkelijke huwelijksviering ook een persoonlijke kleur kan krijgen. Daarom is er voor alle paren die binnen onze Parochie(s) gaan trouwen – naast de afspraak met de pastoor – ook ‘Gezamenlijke Huwelijksvoorbereiding’.

Dat zijn twee avonden mede georganiseerd door leden van de gelijknamige werkgroep. Dan spreken we over ‘elkaar trouw beloven in het algemeen’ en ‘voor de Kerk in het bijzonder’.

Ook is er informatie over het bijzondere van een kerkelijke huwelijksviering: Hoe gaat dat met boekjes, ringen, trouwkaars, bloemen, Bijbel, Maria, gedicht, getuigen, enz.? Deze avonden worden mede verzorgd door een van de pastores.

Tijdig aanvragen

De pastorale bezetting maakt het nodig dat een afspraak voor een kerkelijk huwelijk al vroegtijdig wordt gemaakt. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Want er kunnen ook al andere afspraken en/of vieringen in de agenda’s van de pastores of de parochie-kerken staan terwijl voor uw feest ‘alles’ al geregeld is. Dringend verzoek: Kom a.u.b. op tijd met uw aanvraag voor een kerkelijk huwelijk. Dat is minimaal 7 á 8 maanden tevoren. Neem dan contact op – bij voorkeur telefonisch – met zowel het parochiesecretariaat van de parochie waarbinnen u wilt trouwen (om te kijken of de kerk beschikbaar is) alsook met pastoor F.G. Hogenelst óf met de priesterkandidaat A. ten Klooster.

Zij verzorgen in principe de huwelijken van parochianen van onze Parochie de HH. Twaalf Apostelen. In de parochiebladen vindt u telefoonnummers en spreekuurtijden.

Aanvangstijden

Als Kerk, als geloofsgemeenschap, werken we steeds nauwer samen met vele vrijwilligers. Dat is een kostbaar iets maar dat betekent ook dat we met elkaar rekening moeten houden. Daarom houden we ons aan de volgende afspraken.

Vieringen op weekdagen kunnen beginnen

‘s morgens om 10.00 uur, 10.30 uur en 11.00 uur
‘s middags om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur en 15 uur
en ’s avonds om 19.00 uur.
Op maandag en op zaterdag en zondag worden er in principe géén kerkelijke huwelijksvieringen gedaan.
Al eerder getrouwd geweest?

– Omdat het niet altijd goed gaat –

Iedereen die trouwt, gaat een band aan voor het leven. Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te beëindigen. Een moeilijke beslissing, die voor beide partners (en eventuele kinderen) veel pijn en verdriet betekent. Bent u al eerder getrouwd geweest, in de kerk, of alleen voor de wet of ergens in het buitenland? Dan is een kerkelijk huwelijk niet zonder meer mogelijk. Dat vraagt een onderzoek en een speciale procedure bij de kerkelijke rechtbank. Dat kan wel een jaar duren. Pas wanneer het Officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een ongeldig huwelijk dan kan iemand, eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Maar het officialaat kan ook tot de conclusie komen dat er wél sprake is van een geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk. Heel belangrijk is het om, wanneer zulke dingen aan de orde zijn, tijdig contact op te nemen met de pastoor en (via deze) met de kerkelijke rechtbank. Maar u kunt ook met een van de andere leden van het Pastoraal Team andere contact opnemen.

Het Pastoraal Team
Van de Parochie HH. Twaalf Apostelen