Zing mee in een Projectkoor op Goede Vrijdag!

De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft op Goede Vrijdag 6 april 2012  één gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen.

Al enkele jaren heeft een projectkoor de Kruiswegviering met zoveel enthousiasme en warmte mede vormgegeven dat we ook dit jaar weer graag een projectkoor de viering willen laten opluisteren. Wij nodigen enthousiaste parochianen uit onze 12 geloofsgemeenschappen van harte uit om mee te zingen in het projectkoor op Goede Vrijdag.
Onder leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Menno Broer van Dijk repeteren we van 11.00 uur  tot14.30 inde St Jan. Met daarin een pauze  van 12.30 -13.00 uur  voor een broodje, koffie of thee zal worden gezorgd.

We zingen liederen uit ons bestaande repertoire voor de Goede Vrijdag en misschien ook een enkel nieuw lied. Het projectkoor zal de ingestudeerde liederen dezelfde middag ten gehore brengen in de viering van Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur, in de St. Jans kerk te Zutphen. Voor koffie, thee zal worden gezorgd.  

Wil je meezingen op Goede Vrijdag in deze unieke en bijzondere Kruisweg meld je dan aan voor dit projectkoor door je naam, adres, plaats, emailadres door te geven aan het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen: [email protected]  

Aanmelden tot uiterlijk 31 maart.

De aanmelders ontvangen vervolgens een uitnodiging en een definitief programma per mail toegezonden.

Namens de Werkgroep Kruisweg 2012
Parochie HH. Twaalf Apostelen
Margriet te Morsche
Voor meer info  tel.: 06-47116409.