15 augustus Feest van Patrones

Tenhemelopneming van Maria. Murillo, 1675. St. Petersburg, Hermitage

Woensdagavond 15 augustus om 19 uur is er een H. Mis ter ere van het patroonsfeest van Maria Ten Hemelopneming.

Voorganger is pastoor H. Scheve.

Het parochieel koor zal de viering opluisteren.

In het kader van het jubileumjaar zal voor de viering het bronsplastiek voorstellend Maria Ten Hemelopneming gezegend worden. Het idee van de jubileumcommissie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Joppekerk.

Na de viering zal de het boek ‘ 150 jaar Kerk in Joppe’ gepresenteerd worden. Het is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Joppekerk.

Na afloop is er een gezellig samenzijn.