Joppe omarmt het project een waardige woning voor armen in Mexico-stad

Geloofsgemeenschap O. L. Vr. Tenhemelopneming,
Joppe omarmt het project
een waardige woning voor armen in Mexico-stad

Dit jaar herdenken we dat in 1868, 150 jaar geleden, onze kerk in gebruik werd genomen. In dit jubileumjaar willen we onze betrokkenheid ook laten blijken bij een woningproject waarvoor de uit Joppe afkomstige priester pater John Auping SJ zich inzet. Pater Auping, werkt sinds 1977 voor de armsten in Tierra Colorada in het zuiden van Mexico–stad.

Zoals we weten is Mexico-stad in september 2017 geteisterd door zware aardbevingen. Om de getroffenen te helpen is door pater Auping het project ‘Dignificación y la vivienda’ in het leven geroepen om mensen in de wijk Tierra Colorada weer een waardige woning te geven.

Wat houdt het project in:
Pater Auping wil samen met bewoners en architectuurstudenten 128 huizen restaureren. Omdat de wijk gesitueerd is tegen een steile berghelling, is het risico van modderstromen en aardverschuivingen in de regentijd – van juni tot oktober – groot. Om instorting van de huizen te voorkomen moeten steunmuren worden aangebracht. Van een aantal huizen zijn vloeren, daken, muren en sanitaire voorzieningen aan dringende restauratie toe.

Helpen
Inmiddels is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de families die hulp nodig hebben. Tegelijkertijd is men op zoek gegaan naar financiële steun om de plannen in 2018 en 2019 te kunnen verwezenlijken. Wij willen als geloofsgemeenschap graag ons steentje bijdragen aan dit mooie project. Met uw financiële steun willen wij een aantal families het wonen in een ‘waardig huis’ mogelijk maken.

Wij rekenen op uw gulle gave!
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL42 RABO 0326 757 864 t.n.v. RKGG OLV Jubileumrekening of deponeren in een envelop in de speciale Mexicoprojectbus in de kerk.

9 september 2018
Op zondag 9 september a.s. bij de feestelijke viering van het 150-jarig bestaan willen wij namens onze geloofsgemeenschap een cheque aan pater John Auping overhandigen.
Wij hopen dankzij uw gulle gift veel mensen gelukkig te kunnen maken.