Allerzielen in Joppe

Allerzielen in Joppe

Allerzielen in Joppe

Wereldwijd is Allerzielen gevierd op 2 november.
Ook in Joppe.

In de viering zijn de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.
Aan de nabestaanden is het versierde gedachtenis kruisje
met een wit roosje aan de nabestaanden overhandigd.

In stilte zijn we in processie naar het kerkhof gegaan
waar pastor Wassink de graven heeft gezegend met wijwater.
Samen bidden we het Onze Vader en het Wees Gegroet.

Voor iedere overledene wordt een kaarsje aangestoken en zijn of haar naam genoemd.

Voor iedere overledene wordt een kaarsje aangestoken en zijn of haar naam genoemd.

We zingen: Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
We leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Dat zij die ons dierbaar zijn mogen voortleven in ons Hart.

Het was hartverwarmend dat u er was.

Pastor Wassink zegent het Monument voor het Ongedoopte Kind

Pastor Wassink zegent het Monument voor het Ongedoopte Kind

 

Comments

  1. M. van Koppen zegt

    De Allerzielenviering werd door mij en mijn kinderen ervaren als troostvol