Agenda vieringen maart

wierookvatZondag 2 maart – 8e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: H. Mis  m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: F. Hogenelst, pastoor
Misdienaars: Joska en Marieke

Woensdag 5 maart – Aswoensdag
19.00 uur: Woorddienst m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: J. van Kranenburg, pastoraal werker 

Zondag 9 maart – 9e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: WCV  m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: mw. P. Abeln

Zaterdag 15 maart– 10e zondag door het jaar  (A)
19.00 uur: WCV  m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: G. Oude groen, diaken

Zondag 23 maart – 11e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: WCV  m.m.v. organist 
Voorganger: mw. M. Peters, pastoraal werker 

Zondag 30 maart – 12e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: H. Mis  m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: J. Leisink, em.-pastor
Misdienaars: Maurice en Eva