Agenda Vieringen augustus 2014

Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

Zondag 27 juli –  17e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur:  H. Mis met orgelspel en samenzang
Voorganger: J. Leisink, em.-priester

Zondag 3 augustus –  18e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering met orgelspel en samenzang
Voorganger: mevrouw P. Abeln

Zondag 10 augustus –  19e zondag door het jaar  (A)   
9.30 uur: Woord- en Communieviering met orgelspel en samenzang
Voorganger: Th. Ten Bruin, diaken

Vrijdag 15 augustus –  Maria Tenhemelopneming – Patroonsfeest van onze kerk 
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: F. Zandbelt, em.-priester

Zondag 17 augustus –  20e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. parochieel koor
Voorganger:  J. v. Kranenburg,  pastoraal werker
Aansluitend brunch voor alle parochianen

Zondag 24 augustus – 21e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: H. Mis  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: F.Zandbelt, em.-priester

Zondag 31 augustus –  22e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: W. Achtereekte

Zondag 7 september – 23e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur: H.Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorganger:  J. Hulshof, pater