Allerzielen 2019

Allerzielen is de dag waarop alle zielen van gestorvenen in de kerk worden herdacht en waarvoor wordt gebeden.

Ook in Joppe is voor de overledenen gezongen en gebeden.
Allerzielen 2019 waarbij Th. ten Bruin, em.-diaken voorging.

De namen van de overledenen werden genoemd en voor ieder werd een kaars aangestoken. Twee kaarsen werden extra aangestoken voor mensen die overleden zijn en waarvan we de naam niet kennen.

Heer geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten, opdat ze moge rusten in vrede. Amen.

Aan het einde van de viering kregen de nabestaanden van de voorganger Th. ten Bruin, em.-diaken het nagedachteniskruisje overhandigd dat hier in de kerk heeft gehangen. Het kruisje was versierd met een wit roosje.

Na de viering was er de processie naar het sfeervolle verlichte kerkhof. We verzamelden ons rondom het monument van het ongedoopte kind waar het vuur werd aangestoken. Daarna begaf ieder zich naar het graf van hun dierbare en werden de graven gezegend. Onderwijl werd er gebeden en het koor zong het lied:

In het kerkportaal werden de graflichtjes verkocht.

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Dankjewel

Er is door velen hard en zorgvuldig gewerkt. Het zag er dan ook verzorgd uit.
Theo ten Bruin bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan de voorbereiding van deze viering en ieders bijdrage aan de viering. We mogen terugzien op een mooie viering. 

Speak Your Mind

*