Allerzielen 2019

Allerzielen is de dag waarop alle zielen van gestorvenen in de kerk worden herdacht en waarvoor wordt gebeden. Ook in Joppe is voor de overledenen gezongen en gebeden. De namen van de overledenen werden genoemd en voor ieder werd een kaars aangestoken. Twee kaarsen werden extra aangestoken voor mensen die overleden zijn en waarvan we […]

Oproep voor versterking tuinploeg Joppe

Dringende oproep aan allen die bereid zijn om enkele uren van de woensdagmiddag in dienst van de natuur te stellen. Als gevolg van de vergrijzing en dientengevolge afzegging door vrijwilligers aan tuinonderhoud rondom pastorie en het kerkhof laten zich nu dringend gelden. Aldus, ben ik genoodzaakt aan u lezers en lezeressen een dringende oproep te […]

Wijziging kerkhofbeleid per 1-1-2015

Hierbij kondigen wij u aan dat het beleid van het kerkhof is gewijzigd. Het was altijd zo dat alleen parochianen van Joppe op ons kerkhof begraven konden worden of er kon een urn geplaatst worden. Dit is per 1 januari 2015 veranderd. Het parochiebestuur van de HH.12 Apostelen heeft besloten om het beleid van de begraafplaatsen te wijzigen. Wij […]

Wijding Mariabeeld

Op zondag 26 oktober jl. is het Mariabeeld in het kapelletje op het kerkhof onder grote belangstelling gewijd. Na de viering waarin pastoor F. Hogenelst voorging gingen velen in processie naar het kerkhof. Na een gebed en een Marialied werd het beeld gewijd. Daarna sprak de pastoor de zegen uit waarna velen naar de pastorie […]

Wijding Mariabeeld op ons kerkhof

Op zondag 26 oktober 2014 zal pastoor Hogenelst na de viering van 9.30 uur het Mariabeeld op het ons kerkhof wijden. Na de eucharistieviering gaan wij in processie naar het kerkhof. U bent allen van harte uitgenodigd.

Mariabeeld in het kapelletje op het kerkhof

Tijdens de renovatie van het kerkhof kwam van verschillende parochianen het verzoek om ook het kapelletje aan te passen. Er is toen besloten om een Mariabeeld te plaatsen. Na veel zoekwerk is een Mariabeeld gevonden die mooi is en die ook voor buiten geschikt is, maar het moest wel opnieuw geschilderd worden. We hebben een […]

Activiteit tuinclub

Op woensdag 7 augustus was het een drukte van belang rondom de kerk. De tuinclub, met versterking van een tweetal vrijwilligers, hebben de hagen rondom kerk – pastorie en kerkhof onder handen genomen voor de jaarlijkse snoeibeurt. Jammer dat de weergoden hun niet zo gunstig gezind waren, want na de gezamenlijke lunch was het één […]

Te koop gerestaureerde waardevolle grafmonumenten

Op ons kerkhof gelegen aan de Eikeboomlaan liggen prachtige grafmonumenten gehouwen uit Belgische hardsteen. Deze beeldbepalende monumenten zijn in 2011 gerestaureerd en een beperkt aantal zerken zijn nog te koop. De zerken, die nog beschikbaar zijn, herkent u aan het bordje “te koop”. Na het voldoen van de kosten kan een zerk uw eigendom worden! Omdat […]

Nieuwe kerkhofbeheerder Henk Brandjes stelt zich voor

door Henk Brandjes  Tijdens het vergezellen van mijn echtgenote bij de vrijwilligers brunch afgelopen jaar; werd ik ingelicht over de vacature van kerkhofbeheerder. Na wat informatie ingewonnen te hebben over de werkzaamheden gemoeid met het uitvoeren van genoemde functie, heb ik besloten om de komende jaren mijn bijdrage te leveren. Door mijn werk had ik […]

Kerkhofbeheerder Joop Bles draagt werkzaamheden over

door Jan Wagemans, voorzitter locatieraad   Na jaren met veel inzet en toewijding heeft Joop Bles zijn werkzaamheden als kerkhofbeheerder overgedragen aan Henk Brandjes. Wij willen Joop hierbij hartelijk danken voor zijn inzet, zorgen, betrokkenheid en het regelen van de werkzaamheden die bij een begrafenis horen. Gelukkig zet Joop zijn werkzaamheden in de tuinploeg wel voort en zal hij Henk […]