Angelus

Angelus Domini ‘Engel des Heren’

De linkse klok luidt het Angelus

Uit de Middeleeuwen stamt het Angelus dat uit drie korte teksten bestaat, die afgewisseld worden door een Ave Maria (een Weesgegroet). In deze teksten wordt het mysterie van de menswording van Christus herdacht.
Met het luiden wordt de gelovige opgeroepen het gebed ‘ Engel des Heren’ te bidden.
In Joppe luidt de tweede grote klok 3 keer per dag om 07:01, 12:01 en 18:01 uur.

De tekst van het gebed ‘ Engel des Heren’ luidt:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bis voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zie de Dienstmaagd des Heren,
Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria…

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria…

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen;
Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten,
Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.
Amen.