De evolutie van het Gebedsleven en de Godservaring

Tijdens het bezoek van pater John Auping SJ uit Mexico – opgegroeid in Joppe – in september 2018 aan onze geloofsgemeenschap om met ons het 150-jarig jubileumfeest te vieren is het idee geboren contact met elkaar te houden. Het voornemen van pater Auping is om ons periodiek, zo eens in de drie weken, een overweging gewijd aan een tekst uit het […]

Angelus

Angelus Domini ‘Engel des Heren’ Uit de Middeleeuwen stamt het Angelus dat uit drie korte teksten bestaat, die afgewisseld worden door een Ave Maria (een Weesgegroet). In deze teksten wordt het mysterie van de menswording van Christus herdacht. Met het luiden wordt de gelovige opgeroepen het gebed ‘ Engel des Heren’ te bidden. In Joppe […]

Avondgebedje

Lieve Jezus, Nu de dag is weer geëindigd Kniel ik voor uw kruisbeeld neer, Kom ik nederig  u bedanken voor u gunsten lieve Heer. Moge er iets verkeerds gebeurd zijn, was ik slecht in mijn gedrag, kom ik eerst vergiffenis vragen op het eind van deze dag. Beterschap wil ik beloven, morgen zal het beter […]

O Maria

O Maria, o mijn heilige en goede Moeder Geef mij, geef aan allen de grote waarde te begrijpen van de stilte waarin men God hoort. Leer ons te zwijgen om te kunnen luisteren naar de Eeuwige Wijsheid. Leer ons uit de stilte alles te halen wat zij bevat aan grootheid, heiligheid, bovennatuurlijks en goddelijks; help […]

Gebed tot de Heilige Familie

Jezus, Maria en Jozef, in U overwegen wij de schittering van de ware liefde tot U richten we ons vol vertrouwen. Heilige Familie van Nazareth, maak ook onze gezinnen tot plaatsen van verbondenheid en cenakels van gebed, waarachtige scholen van het Evangelie en kleine huiskerken. Heilige Familie van Nazareth, zorg dat er in de gezinnen […]

Bidden

Bid de noveen ter ere van het Heilig Hart op voorspraak van pater Pio   EERSTE DAG Pater Pio van Pietrelcina, gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een […]

Bidden

Wat houd ik van Maria Wat houd ik, Maria, van uw welsprekende stilzwijgendheid: zij wijst ons op de grootheid en de almacht van wie zijn hulp alleen van de hemel verwacht. Ik weet dat U te Nazaret, o Moeder vol genade, zeer arm geleefd hebt en dat was U genoeg: geen wonderen, verrukking of extases […]

Bidden

Stil, maar niet alleen God ik ben stil. Ik kan luisteren naar U. Luistert U ook naar mij? Verstaat U mijn adem mijn hart mijn geest? Wat een rust God dat ik niet alleen ben. Help mij als ik onrustig ben. Amen.   bron: God, ik heb een vlinder gezien

Bidden

Noveen tot het Heilig Hart volgens Jezus’woorden in het Evangelie I _ Mijn Jezus, die gezegd heeft: “Voorwaar ik zeg u, bidt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan” zie ik klop, ik zoek, ik bid om de genade … Onze Vader, die in de hemel zijt, […]

Een gebed voor iedere vinger…

Het vijf vinger gebed van Paus Franciscus 1. De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een ‘zoete verplichting’. 2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid […]