Avondgebedje

Lieve Jezus,
Nu de dag is weer geëindigd
Kniel ik voor uw kruisbeeld neer,
Kom ik nederig  u bedanken voor u gunsten lieve Heer.
Moge er iets verkeerds gebeurd zijn,
was ik slecht in mijn gedrag,
kom ik eerst vergiffenis vragen
op het eind van deze dag.
Beterschap wil ik beloven,
morgen zal het beter zijn.
Met de hulp van uw genade blijft mijn ziele in mij rein.
Moge U nu zegen geven om te rusten deze nacht.
Als een kind in uwe armen om de veilige engelen wacht.