Bedevaart naar Kevelaer 3 spetember 2011

Broederschap van onze Lieve vrouw van Kevelaer
Zutphen – Apeldoorn en omstreken

Op zaterdag 3 september 2011 wordt weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Het thema van de bedevaart van dit jaar komt uit de brief van H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze (1,18): ‘TOT HOOP GEROEPEN.’

Maria, Troosteres der bedroefden, helpt ons altijd onvoorwaardelijk de minder mooie en onaangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons ook aan met anderen te delen uit de overvloed van vreugde die ons ten deel valt. Vanuit deze gedachte nodigen wij u van harte uit om ook deel te nemen aan de Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2011

Wie op bedevaart gaat legt getuigenis af van God, die zich in Jezus Christus toont, en ons zijn liefde en kracht schenkt. Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en wij heel ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft dit getuigenis van vertrouwen en hoop nodig. Want wie met God leeft heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen die ervaring van kracht, die het vertrouwen op God schenkt.

Tijdens de bedevaart moet een geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u dragen. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus a.s. bij de broedermeester van uw eigen geloofsgemeenschap. De kosten van deelname zijn € 23.00 per persoon, personen tot 16 jaar € 12.00. U wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen.

Aanmelding dient te geschieden bij het secretariaat of de broedermeester van Kevelaer in uw geloofsgemeenschap.

Namens de Bedevaart Zutphen – Apeldoorn e.o.,
F.G. Hogenelst, pastoor HH. 12 Apostelen; directeur vd Bedevaart
Mw. Trees Beuwer–Schenning, secretaris/penningmeester
Th. ten Bruin, diaken HH. 12 Apostelen
—————————————————————————————–

Intekenformulier

Naam: ………………………………………………………………   

Adres: ………………………………………………………………   

Plaats: ………………………………………………………………   

Dit strookje s.v.p. inleveren bij de broedermeester van uw geloofsgemeenschap:
de heer A. Pouw, Epserenk 33, 7214 AN Epse;
of bij het secretariaat: Joppelaan 71 A; 7215 AD Joppe