Benoeming Hulpbisschoppen

Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI heeft op 7 december 2009 twee hulpbisschoppen voor ons aartsbisdom benoemd: onze vicaris-generaal, mgr. mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom, en onze bisschoppelijk vicaris voor Utrecht en voor de aartsdiocesane beleidssector liturgie, drs. H. Woorts.

De wijding van de beide hulpbisschoppen vindt plaats in een Eucharistieviering op zaterdag 13 februari 2010, om 11.00 uur in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Na afloop van de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid de nieuwe bisschoppen te ontmoeten en te feliciteren in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein (op loopafstand van de kathedraal).

Wij bidden dat onze nieuwe hulpbisschoppen door de Heilige Geest worden vervuld, opdat hun bisschoppelijk dienstwerk in ons aartsbisdom zegenrijk mag zijn.

Bestuur en Pastoraal Team,
Parochie HH. Twaalf Apostelen.