Benoeming nieuwe pastoor Harry Scheve

pastoor Harry Scheve

Geachte parochianen,

Afgelopen weekend hebben we u meegedeeld dat pastoor Fred Hogenelst een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard.

Nu kunnen wij u vertellen wie hem gaat opvolgen. Met ingang van 1 juli aanstaande is pastoor Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen.

Pastoor Scheve is op dit moment werkzaam in de St. Marcellinusparochie te Rijssen en omgeving. Hij is 57 jaar en in 1995 priester gewijd.

Het parochiebestuur en pastoraal team heeft al kennis gemaakt met de nieuwe pastoor. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met bestuur, team en de vele actieve vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen.

Samen met zijn huisgenote en haar nog thuiswonende dochter zal pastoor Scheve waarschijnlijk in Keijenborg gaan wonen. Over zijn installatie zullen we u op een later tijdstip informeren.

Met vriendelijke groet,
namens parochiebestuur, locatieraad en pastoraatsgroep,

Willem Achtereekte

Comments

  1. Fam. Peters Epse zegt

    Geachte Pastoor Scheve,

    Veel succes en geluk in uw nieuwe functie. De Twaalf apostelen is een groot en dankbaar werkgebied, met vele uitdagingen. Wij hopen u vaak in Joppe te ontmoeten.
    Groeten,
    Carla/ Theo Peters