Bericht van pater Wim Boksebeld in Haïti

Aan: Allen die kans hebben gezien geld in te zamelen voor het werk van pater Boksebeld in Haïti
 

Vele parochies hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Aartsbisdom Utrecht om geld in te zamelen voor het werk van pater Boksebeld in Haïti. De collecte die de parochies in het aartsbisdom op 23 en 24 januari hebben gehouden, heeft al 65.000 euro opgebracht: een geweldig resultaat. Nog niet alle parochies hebben de opbrengst van de collecte overgemaakt, dus de eindstand zal zeker hoger liggen. Pater Boksebeld, uit Raalte afkomstig maar al vele jaren werkzaam op Haïti, leidt daar sinds enkele jaren het project ‘kleine schooltjes van Pater Bohnen’.

Via dit project in de sloppenwijken kunnen duizenden kinderen naar schooltjes die in samenwerking met de bewoners zijn opgericht, en krijgen ze dagelijks een maaltijd. Dit project is door de aardbeving verwoest, net als veel ander werk van de Salesianen van Don Bosco in Port-au-Prince. Pater Boksebeld ontsnapte aan de dood, maar honderden leerlingen en veel straatkinderen hebben de ramp niet overleefd. Ook een medebroeder kwam in de puinhopen om het leven.

Dankbaarheid

Middels een e-mail heeft pater Boksebeld zijn dankbaarheid uitgesproken aan alle mensen voor “hun medeleven, gebed en steun voor mijn werk onder de armen van Haïti, speciaal voor de vorming en onderwijs van de meest kanslozen.” Via zijn familie, die hem regelmatig belt, blijft pater Boksebeld op de hoogte van de vele acties om zijn werk te steunen, zeker zijn geboorteplaats Raalte is zeer actief.

Hij schrijft onder meer: “Mgr. Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, heeft me een persoonlijke brief geschreven en een collecte aangekondigd in alle parochies van het aartsbisdom om ons te helpen alles wat door de aardbeving en plundering vernield is opnieuw op te bouwen.” Ook beschrijft pater Boksebeld de verschrikkingen die de aardbeving van 12 januari op Haïti heeft aangericht: “Ruim 200.000 doden, het precieze cijfer zullen we nooit te weten komen omdat er nog honderden onder het puin bedolven liggen en er velen begraven zijn in een gemeenschappelijk graf.”  

U kunt uw steun overmaken:
2703
rekeningnummer: t.n.v. Aartsbisdom Utrecht
onder vermelding van: Haïti, help pater Boksebeld

Foto: The Big Picture

Comments

  1. Ik zocht vandaag even via Google, en ik kwam er achter dat pater Wim Boksebeld ook een blog heeft. http://haitiproject.wordpress.com/