Berichten van de Locatieraad

Voortgang verbouwing pastorie

Het lijkt alsof er niets gebeurd, maar deze rust is schijn. Op 2 september was de eerste bouwvergadering met de directievoerder, BBD Hafkamp uit Twello, en de aannemers, Chris Kappert Bouwbedrijf uit Warnsveld en installatiebedrijf F.Pladdet uit Almen. Chris Kappert voert de bouw uit en Pladdet doet de installatiewerkzaamheden. Beide bedrijven hebben een aantrekkelijke offerte uitgebracht.

Onze pastorie is een monument en voor het verkrijgen van de subsidie van de provincie waren een aantal voorwaarden gesteld door de provincie. Chris Kappert voldeed aan deze voorwaarden.

De verbouwing vindt in 3 stappen plaats :

-stap 1: bouw van een tuinhuis voor de opslag van de tuinmachines en het tuingereedschap. Dit tuinhuis komt op de plaats van het prieeltje.

-stap 2: verbouwing van de garage. Hier komt het secretariaat en de bloemschikruimte. De aanbouw (nu opslag tuin machines) wordt gesloopt.

-stap 3: verbouwing van de pastorie. Een deel van de begane grond blijft in gebruik van onze geloofsgemeenschap voor bijeenkomsten en vergaderingen. Het andere deel van de begane grond en de verdieping wordt verbouwd tot kantoor, dat verhuurd zal worden.

Op deze wijze hebben we de minste overlast en weinig tijdelijke voorzieningen. Binnenkort zullen de containers van de aannemers en de schaftlokalen geplaatst worden op het grasveld aan de  spoorzijde. Daarnaast huren wij een container voor opslag en een vergaderkeet. De bouw van het tuinhuis begint eind september/begin oktober. De bouwduur is geschat op 20 weken. Rekening houdend met de Kerstvakantie is de verbouwing midden maart 2011 gereed,

Verzakking grafmonumenten

Ten gevolge van de overvloedige regenval van de afgelopen weken zijn er een aantal grafmonumenten op ons kerkhof verzakt. De kerkhofbeheerder of tuinploeg verrichten géén herstelwerkzaamheden aan de grafstenen of zerken zonder schriftelijke toestemming van de nabestaanden, met daarin vermeld dat het kerkbestuur geen enkele aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. vervolgschade, en eventuele kosten vooraf worden vastgelegd.