Bisschoppelijke Adventsactie

door Leon Everts, diaken

Beste Parochianen,

De Bisschoppelijke Adventsactie zal op de eerste zondag van december starten (2 december 2012). Hieraan zal in heel de parochie, inclusief de scholen en andere instellingen, uitgebreid aandacht worden gegeven.

Het kernteam van de Bisschoppelijke Adventsactie heeft wederom gekozen voor 10 projecten. Een van deze tien is het Cubaproject van Laszlo Erhardt uit Zutphen. Het is natuurlijk fantastisch dat een projecthouder uit onze eigen parochie HH. Twaalf Apostelen deze eer te beurt is gevallen. Dit feit brengt het Cubaproject dicht bij huis. In het volgende parochienieuws zal u er meer over kunnen lezen.

U wordt uitgenodigd voor de lancering van de Bisschoppelijke Adventsactie op dinsdag 20 november a.s.                         van 20.00 tot 22.00 uur in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM), Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen.

Te gast is dan Beate Gloudemans, campagneleidster Bisschoppelijke Advenstactie en uiteraard Laszlo Erhardt. Laszlo zal veel over zijn actie vertellen.

Wij gaan samen met u onze schouders hieronder zetten.