Opbrengst collecte Cuba

In het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie is er tijdens de vieringen in de adventstijd  en kerst gecollecteerd voor het Cuba-project van onze medeparochiaan Laszlo Erhardt. Wij kunnen het fantastische bedrag van € 1800,00 overmaken. Dank aan alle gulle gevers, groot en klein! 

Bisschoppelijke Adventsactie

door Leon Everts, diaken Beste Parochianen, De Bisschoppelijke Adventsactie zal op de eerste zondag van december starten (2 december 2012). Hieraan zal in heel de parochie, inclusief de scholen en andere instellingen, uitgebreid aandacht worden gegeven. Het kernteam van de Bisschoppelijke Adventsactie heeft wederom gekozen voor 10 projecten. Een van deze tien is het Cubaproject […]