Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

Zutphen – Apeldoorn e.o. Bedevaart naar Kevelaer 2012

Op zaterdag 1 september 2012 zal de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Het thema van dit jaar is genomen uit de Profeet Jesaja 35, 4. Het zegt: “Zegt tot allen die radeloos zijn: Houdt moed, wees niet bang”. Het komt treffend overeen met de viering van de Moeder Gods als “Troosteres der bedroefden”. Wanneer we als pelgrim naar Kevelaer onderweg zijn gegaan, maakt het kleine bedevaartprentje ons dit bewust: hier mogen we alles achterlaten wat ons zwaar op het hart weegt. Bij Maria is het op de goede plaats. Bij haar ondervinden we houvast en sterkte, we worden opgericht en bemoedigd. Bij haar kan onze ziel bijtanken. Moge dat steeds de ervaring van het pelgrimeren zijn. Wie op bedevaart gaat legt getuigenis af van God, die zich in Jezus Christus toont, en ons zijn liefde en kracht schenkt. Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en wij heel ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft dit getuigenis van vertrouwen en tevens moed nodig. Want wie met God leeft heeft juist deze moed en vertrouwen om moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen de ervaring van de kracht, die het vertrouwen op God ons schenkt.

Tijdens de bedevaart moet een geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u dragen. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus a.s. bij het secretariaat: maandag- en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De kosten van deelname zijn € 23 per persoon; personen tot 16 jaar € 12.
U wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen.

Namens de Bedevaart Zutphen – Apeldoorn e.o.
Pastoor F.G. Hogenelst, directeur
Mw. Trees Beuwer – Schenning, penningmeester
Diaken Theo ten Bruin