Buurte mak’n met Joppe

De parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming van Joppe is 1700 parochianen groot. Het is een uitgestrekte geloofsgemeenschap verdeeld over 5 dorpen, Almen, Eefde, Gorssel, Epse en Harfsen die overwegend Hervormd zijn. Slechts zo’n 20% van de inwoners is katholiek. De contacten met de protestanten zijn goed. De dorpen zijn heel verschillend en de katholieke bevolking heeft zeer diverse achtergronden, maar ze zien de Joppekerk allemaal als ‘onze’ kerk. De ongeveer 140 functies in de parochie worden uitgevoerd door vrijwilligers die veelal meer petten per persoon dragen. Veel taken worden door het (betaalde) secretariaat uitgevoerd, maar men probeert nu nieuwe vrijwilligers erbij te krijgen om voorbereid te zijn op de veranderingen.

Een werkgroep liturgie wordt node gemist. Doordat er tot eind 2005 een eigen pastoor (Grondhuis) is geweest, heeft men zich daar lang niet mee hoeven bemoeien en namen de vrijwilligers vooral de praktische zaken op zich.

Het kerkhof ligt er dan ook prachtig bij. Op het kerkhof staat een monument voor ongedoopte kinderen die vroeger achter de heg begraven moesten worden. Verrassend veel mensen voelen zich hierdoor aangesproken.

De bezoekersgroep bezoekt de 80jarigen en zieken. Er is een groep voor de buitenkerststal en een voor de binnenkerststal en niet te vergeten: er is een geweldig koor. Dat de akoestiek goed is helpt ook een handje.

In het kleine kerkje waar 200 mensen in kunnen, zitten bij een Eucharistieviering zondags toch ruim 100 mensen. De adellijke familie van Huize Joppe zijn de stichters van de kerk. Vóór in de kerk is dat nog te zien aan de familiebanken, die nog consequent gebruikt worden door de bewoner van Huize Joppe. De architect was Wennekers. In 1868 is de landgoedkerk officieel erkend als parochiekerk. In 1992/1993 is de het gebouw grondig gerestaureerd. Toen is o.a. het middenstuk van de communiebank weggenomen en in het hoofdaltaar geplaatst. Dat is heel mooi geworden. Bij de restauratie kwam naar voren dat de verbondenheid binnen de parochie groot is ook al zie je de gelovigen niet altijd in de kerk. ‘Onze’ kerk moet wel blijven bestaan, was het gevoel. De vijf nieuwe kroonluchters zijn geschonken door 5 adellijke families waarvan ook graven op het kerkhof liggen. Het kerkportaal is door de week open en daar kan dan ook een kaarsje aangestoken worden.

De fusie is hard aangekomen. Ondanks dat veel uitleg over de fusie gegeven is, doen veel geruchten de ronde. Men is o.a. bang dat de giften die van oudsher aan de kerk gedaan werden, nu in de grote pot verdwijnen zullen. Het kerkbestuur draagt uit dat daar weinig angst voor hoeft te zijn als de eigen parochie vitaal blijft. De pastoraatgroep is daar heel actief mee aan de slag. De contacten met de werkgroepen zijn goed en de vrijwilligers worden met elkaar in contact gebracht om de vorming van eilandjes tegen te gaan.

Het wordt als lastig ervaren de jeugd bij de kerk betrokken te houden. Er is wel een katholieke school, maar het animo onder de ouders om bv. de kinderen de Eerste H. Communie te laten doen is matig. Afgelopen jaar is er voor de paar kinderen die daar aan toe waren, samengewerkt met Lochem en dat liep geweldig. Er wordt nog wel gedoopt, afgelopen jaar wel 12 kinderen. De doopcoördinator werkt samen met de doopgroepen in Lochem en Zutphen. Om ná de communie de kinderen voor het Vormsel bij elkaar te houden blijkt ook niet goed te lukken. Er zijn in Joppe dan ook geen gezinsvieringen of kindernevendienst, zelfs geen palmpaasoptocht. Men verwacht, na de fusie met de andere parochies, veel steun op het gebied van jeugdwerk.

Lees hier verdere uitgebreide info over de geschiedenis over Joppe.