Dankwoord

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep willen wij een ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om alle vieringen rondom Pasen, het feest van de Verrijzenis van Jezus, tot een goed en mooi feest te maken, hartelijk danken.

Alleen dankzij de hulp van u allen is dit mogelijk in onze geloofsgemeenschap in Joppe.

Nogmaals dank!