Dank u wel !

Allen die meegeholpen hebben in de voorbereiding naar de Goede Week en Pasen worden heel hartelijk bedankt voor de zorgvuldige voorbereiding en inzet. In de kerk zag alles er weer schoon, mooi en verzorgd uit. De vieringen met ons koor waren luisterrijk en heerlijk om mee te zingen. Wat fijn dat u in welke rol […]

Dankwoord

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep willen wij een ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om alle vieringen rondom Pasen, het feest van de Verrijzenis van Jezus, tot een goed en mooi feest te maken, hartelijk danken. Alleen dankzij de hulp van u allen is dit mogelijk in onze geloofsgemeenschap in Joppe. […]