De pastorie in Joppe

Zoals reeds bekend is het kerkbestuur al geruime tijd bezig om voor de pastorie een plan te ontwikkelen. Nadat een aantal alternatieven de revue gepasseerd zijn ligt er nu een zodanig plan dat het kerkbestuur besloten heeft om een aanvraag voor een bouwvergunning in te dienen bij de gemeente Lochem voor een verbouwing van de pastorie.

Op een nog nader te bepalen tijdstip zal er gelegenheid zijn om u nader te informeren over de verbouwing.

Namens het kerkbestuur, Corry Giesen- Schoorlemmer