De tijd kantelt

De tijd kantelt ..

Tijdens de bezinningsavond van 16 mei jl. heeft Herman Agterhoek ons in een boeiende lezing verteld over de kerk van vroeger en nu. In de snel veranderende wereld rijst de vraag welke plaats het kerkelijk leven zal krijgen, over hoe wij met ons geloof en onze geloofsbeleving zullen omgaan.

Met de lezing van Herman als basis willen we heel graag met elkaar verder praten, zodat we samen tot concrete invulling kunnen komen.

Wij hopen u dan ook te ontmoeten op donderdag 26 september a.s. om 20.00 uur in de pastorie.

De pastoraatsgroep