De Tijd Kantelt

De tijd kantelt

Herman Agterhoek

Germaine Wijnands opent de avond.

Donderdagavond 16 mei 2019 luisterden een veertigtal leden van onze geloofsgemeenschap aandachtig naar een boeiende lezing van Herman Agterhoek. De avond werd geopend, met mooie meerstemming samenzang van het Marialied ‘Wij groeten U, O Koningin’ o.l.v. Piet Klein Rouweler en begeleid door Harry van Bruinessen op het orgel. Na de korte introductie door Germaine Wijnands nam Herman het woord.

O.l.v. Piet wordt het Marialied gezongen, begeleid door Harry op het orgel.

Bezinningsavond

Herman Agterhoek, voormalig opbouwwerker van het bisdom Groningen-Leeuwarden, gaf een terugblik op ons katholiek verleden; de tijd waarin ons katholieke geloof nog zo nauw verbonden was met het maatschappelijke leven.

Vervolgens schetste Herman hoe wij nu in een sterk veranderende wereld opnieuw onze plaats moeten hervinden. Daarbij moeten we de afweging maken of we doorgaan op de oude voet (een doodlopende weg?) of een pas op de plaats maken en samen op zoek gaan naar andere vormen van geloofsbeleving in onze geloofsgemeenschap. Hij benadrukte dat wij als leerlingen en getuigen van Jezus Christus daarbij de verbondenheid met elkaar niet uit het oog moeten verliezen.

Germaine overhandigt aan Herman het boek – 150 jaar Kerk in Joppe –

Ten behoeve van ons gesprek na afloop, gaf hij ons een drietal vragen mee. Al zingend werd de bezinningsavond afgesloten met het lied ‘God groet U zuivre bloeme’. Germaine bedankte Herman hartelijk voor zijn inspirerende verhaal.

In de pastorie werd aansluitend levendig gediscussieerd onder het genot van een kopje koffie en thee met een door Anne Wijffels heerlijk gebakken cake.

Terugkomavond

De pastoraatsgroep neemt zich voor om na de zomer een terugkomavond te organiseren.

Noot: Herman Agterhoek heeft het boekje De tijd kantelt voor wie erin gelooft in eigen beheer uitgegeven.

Comments

 1. Sjoerd van Geffen zegt

  “Wij zijn maar als de blaren in de wind
  ritselend langs de zoom van oude wouden,
  en alles is onzeker, en hoe zouden
  wij weten wat alleen de wind weet, kind – ” (uit: zwerversliefde, A.R. Holst)

  Complimenten voor deze open houding. Durf ook nieuwe wegen te bewandelen. Dat leidt tot nieuwe vergezichten en nieuwe energie.