Eucharistisch Centrum vanaf 1 januari 2012

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

Een nieuw jaar is aangetreden en het zal opnieuw een spannend jaar worden voor onze parochie. In dit jaar hopen we grote vorderingen te maken in de verdere wérkelijke groei naar één parochie van 12 geloofsgemeenschappen. Ook zal er meer duidelijkheid zijn over de precieze plek van het per 1 januari ingestelde eucharistisch centrum in de St Jan in Zutphen.

Wordt het werkelijk wat er van verwacht wordt? Een inspirerende plek waar niet alleen wekelijks de eucharistie gevierd wordt, maar ook een ontmoetingsplek waar de parochianen van alle 12 geloofsgemeenschappen een spiritueel thuis vinden naast hun eigen dierbare plek? Een plaats waar mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten, elkaar verrijken vanuit de eigen geloofsgemeenschap, en de eigen geloofsgemeenschap verrijken met de ideeën en gesprekken die plaatsvinden in dat centrum? We kunnen alleen hopen én er aan werken om dit ideaal te bereiken. Plannen genoeg, waar u in de komende tijd uiteraard van zult horen en lezen. Plannen genoeg, die, naar wij hopen, vooral uit de geloofsgemeenschappen zelf komen.

Ondertussen zijn er activiteiten en besprekingen in volle gang. Over nieuwe andere liturgie in de 12 geloofsgemeenschappen, over het opzetten van kleine kerkgemeenschappen en het realiseren van een gezamenlijk parochieblad. Een jaar vol dynamiek en groei een jaar vol ontmoeting met God en met elkaar.