Start Kleine Kerk Gemeenschap Joppe

Waarom maken we ons zoveel zorgen over het voortbestaan van de kerk – als – gemeenschap? Geloven kunnen we toch ook gewoon thuis doen, met onze naasten of helemaal alleen? Natuurlijk kan dat, en we doen dat ook: we bidden voor het eten of  ‘s avonds voor het naar bed gaan, we lezen de bijbel, […]

Koffie-ochtend

Afgelopen woensdag 20 mei was er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. Met een goede opkomst van de aanwezige parochianen was Jaap van Kranenburg onze gastspreker. Hij is momenteel erg betrokken bij het starten van groepjes mensen, de zogenaamde “Kleine Kerk Gemeenschap ofwel KKG”, waarover hij ons het een en ander uitlegde. De […]

Overweging voor alle dag, de Emmausgangers

4 mei jl. ging Jaap van Kranenburg, pastoraal werker voor in de Woord en Communieviering. Op verzoek van parochianen is zijn mooie overweging over de Emmausgangers hier opgenomen. Een overweging voor u of jou? Evangelie (Lucas 24,13-35) In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette […]

De kleine kerkgemeenschap – 4 – Delen van het geloof

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker  Delen van het geloof Hoe hou je de parochie HH. Twaalf Apostelen levendig en vitaal? Aan de ene kant worden de geloofsgemeenschappen kleiner. Aan de andere kant (of beter gezegd: daardoor) wordt er steeds meer centraal geregeld. In de vorige artikelen in deze serie ging het over betrokkenheid op God en […]

De kleine kerkgemeenschap -3- Vitaliteit en geborgenheid

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker In de vorige twee artikelen is geschetst hoe de betrokkenheid op elkaar in onze kerk cruciaal is voor het doorgaan en doorgeven van ons geloof. We kunnen natuurlijk als slachtoffer van de voortgaande ontkerkelijking bij de pakken gaan neerzitten, berustend in ons – zo lijkt het – onvermijdelijk lot van neergang […]

De kleine kerkgemeenschap – 2 – een schets van de huidige tijdgeest

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker Begin dit jaar schreef ik in ons parochieblad een artikel “Geloven in gemeenschap” over de betrokkenheid van gelovigen op elkaar. Ik noemde daar drie manieren voor: met z’n tweeën (persoonlijke ontmoeting en gesprek), met een groot deel van de gemeenschap in de vieringen in de kerk, en daartussenin zit de […]

Eucharistisch Centrum vanaf 1 januari 2012

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker Een nieuw jaar is aangetreden en het zal opnieuw een spannend jaar worden voor onze parochie. In dit jaar hopen we grote vorderingen te maken in de verdere wérkelijke groei naar één parochie van 12 geloofsgemeenschappen. Ook zal er meer duidelijkheid zijn over de precieze plek van het per 1 […]

Geloven in gemeenschap

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker “Geloven in gemeenschap”.  De dubbele strekking van deze titel zal u duidelijk zijn: we moeten er met z’n allen wel in gelóven, dat onze gemeenschap een goede toekomst tegemoet gaat, dat wij óók dit jaar en de verdere toekomst volop kansen krijgen en nemen.  De andere uitleg van de […]

Breed Parochieel Team (BPT)

door Jaap van Kranenburg,  pastoraal werker, namens het pastoraal team   Afgelopen maand is in Borculo de gezamenlijke startviering geweest ter gelegenheid van het nieuwe pastorale werkjaar. We hebben Gods zegen gevraagd en onze dankbaarheid geuit voor het mogen werken in Zijn wijngaard, ieder naar zijn eigen  mogelijkheden en gaven.  Allen zijn wij werkers in die […]

Pinksteren: feest van de Geest, geboorte van de Kerk

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker Pinksteren is in het christendom het feest van de heilige Geest. De heilige Geest wordt in de drie-eenheid van God gezien als de werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Pinksterfeest is de bekroning […]