Familieberichten

kaarsje bij overlijdenIn de Heer overleden op zondag 19 juli 2015

de heer Albertus Wilhelmus – Bertus – Weultjes
echtgenoot van mevrouw Wueltjes
op de leeftijd van 83 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid is op donderdag 23 juli 2015  om 10.30 uur in onze kerk te Joppe met aansluitend crematie in de Omarming te Zutphen.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.
Amen