Familieberichten

Van Harte Gefeliciteerd.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk heeft plaatsgevonden op :

Zaterdag 1 juni 2019
voor het
bruidspaar Sophie von Wedel en Constantin von Schierstaedt

De Geloofsgemeenschap Joppe wil het bruidspaar van harte feliciteren met hun huwelijk
en wenst het bruispaar veel Liefde en Geluk toe.