Familieberichten

Op vrijdag 30 augustus 2018
zullen in het huwelijk treden

de heer Ivan Viazcan Gutiérrez en mevrouw Bianca Groot Jebbink

De huwelijksviering : 13:30 uur
Voorganger : diaken Günther Oude Groen