Gebed tot de Heilige Familie

Heilige Familie

Jezus, Maria en Jozef,
in U overwegen wij
de schittering van de ware liefde
tot U richten we ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van verbondenheid en cenakels van gebed,
waarachtige scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
zorg dat er in de gezinnen nooit meer sprake is
van geweld, geslotenheid en verdeeldheid.
Dat wie gekwetst of beschaamd zijn
snel troost en genezing mogen kennen.

Jezus, Maria en Jozef,
hoor ons, verhoor ons gebed.