Gebeds- en Misintenties februari 2015

biddenZondag 1 februari
Overl. ouders  Jansen- Gabriél, Pastor van ’t End, Overl. ouders Bot- Beemster, Ceciel Bot, Lev. en overl. fam. Klunder, Annie Huis in ’t Veld-Maatman

Zondag 8 februari
Lev. en overl. fam. Nijenhuis –Streppel, Lev.en overl. fam. Jansen-Jansen, Lev. en overl. fam Oosterwegel-Jansen, Albertus Rutgers, Gerrit Groot Koerkamp, Jan de Baar, Annie Huis in’t Veld-Maatman

Zaterdag 14 februari
Lev. enoverl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl.fam. Koers-Stoer, Lev.en overl. fam Roelofs-Huisman, Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Annie Huis in ’t Veld- Maatman

Zondag 22 februari
Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Jaargetijde Marie Haarman-Logtenberg, Wilhelmus Antonius Beulink, Gerrit Groot Koerkamp namens de wijkbezorgers, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Annie Huis in ’t Veld- Maatman

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.