Gebeds- en Misintenties Januari 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand januari zijn :

Zondag 8 januari 2017
Albertus Rutgers, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Jacobbus Wilhelmus Engelen, Jaargetijde Frans Jozef Pieter Marie van Hóvell tot Westerflier, Elisabeth Francoise Marie van den Biesen

Zondag 15 januari 2017
Lev. en overl. fam. Jansen -Jansen, Geert van der Linde, Pastoor Grondhuis, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Pastor van ’t End, Elisabeth Francoise Marie van den Biesen

Zaterdag 21 januari 2017
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Corrie Stoelinga, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Elisabeth Francoise Marie van den Biesen

Zondag 28 januari 2017
Johannes Hendrikus Teunissen, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Jan de Baar, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Elisabeth Francoise Marie van den Biesen

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.