Gebeds- en Misintenties juli & augustus 2016

handenZondag 3 juli
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Ferdinand Geene, Jacobus Wilhelmus van Engelen, Margaretha Cornelia Maria van Tongeren-Heemskerk, Els Desiree Ravenhorst-Hessing, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen

Zondag 10 juli
Lev.en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Hermina Wolters-Eppinbroek, Els Desiree Ravenhorst-Hessing, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis

Zaterdag 16 juli
Paula Haarman-ten Have, Jan de Baar, Lev en overl. fam. Koers-Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Geert van der Linde, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Roelofs–Huisman, Albertus Rutgers, Overl. Moeder en Bonnema, Anneke Leerkes-Stoelinga, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Els Desiree Ravenhorst-Hessing, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis

Zondag 24 juli
Hein Hiethaar, Pauline de Veer Baronnes van Voorst tot Voorst, Johannes Hendrikus Teunissen, Jaargetijde Ruben Job Strijbosch, Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Els Desiree Ravenhorst-Hessing, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis

Zondag 31 juli
Overleden ouders Hiethaar-Wichers, Bennie Hakvoort, Marcel Magnee, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Els Desiree Ravenhorst-Hessing, Ton Haafkes, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis

Zondag 7 augustus
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oostewechel, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Maurits Arnold Jacob Marie van Hövell tot Westervlier

Zondag 14 augustus
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Jaargetijde Paula Haarman- ten Have, Jan de Baar, Jacobus Wilhelmus van Engelen, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Maurits Arnold Jacob Marie van Hövell tot Westervlier

Zaterdag 20 augustus
Geert van der Linde, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Lev. en overl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Overl. Moeder en Bonnma,  Pastor van’t End, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Maurits Arnold Jacob Marie van Hövell tot Westervlier

Zondag 28 augustus
Jan Klunder, Intentie voor een overleden familie, Johannes Hendrikus Teunissen, Jaargetijde Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Jaargetijde Gerardus Hermannes Lubbers, Fransiscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Henricus Jacobus Josephus van den Biesen, pastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis, Maurits Arnold Jacob Marie van Hövell tot Westervlier

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.