Gebeds- en Misintenties mei 2016

handenZondag 1 mei
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam.Oosterwegel-Jansen, Jacobus Wilhelmus Engelen, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren- Wagenaar, Albertus Rutgers, Paula Haarman-ten Have, Jan de Baar, Margaretha Cornelia Maria van Tongeren-Heemskerk

Zondag 8 mei
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Jaargetijde Margaretha Theresia Maria de Winter-Berk, Overl. Ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Jaargetijde Annie van Hulzen-Schiphorst, Margaretha Cornelia Maria van Tongeren-Heemskerk

Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren
J
ohannes Hendrikus Teunisssen, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort- Aarnink, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Joop Bles, Overl. Moeder en Bonnema, Jaargetijde Maria Petronella Kimenai-van Leijsen, Lev. en overl. fam. Bernard Schiphorst, Margaretha Cornelia Maria van Tongeren-Heemskerk

Zondag 22 Mei Geen viering 

Zondag 29 mei
Jaargetijde Gerrit Groot Koerkamp, Jaargetijde Corrie Stoelinga, Anthonius Wolters, Pastor van ’t End, Jaargetijde Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Margaretha Cornelia Maria van Tongeren-Heemskerk

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.