Gebeds- en Misintenties juni 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand juni zijn:

Zondag 4 juni – Hoogfeest van Pinksteren
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Albertus Rutgers, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Arnoldus Gerardus Christianes van Baalen,Jan Willem Brugman, Arnolda Gerarda Maria Boxtel-Sars

Zondag 11 juni – Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
Geert van der Linde, Gerrit Groot Koerkamp, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Pastoor Grondhuis, Arnoldus Gerardus Christianes van Baalen, Jan Willem Brugman, Arnolda Gerarda Maria Boxtel-Sars

Zaterdag 18 juni – Sacramentsdag
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Henk Leisink, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Overl. ouders Assink-Fischer, Overl. moeder en Bonnema, Pastor van ’t End, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Arnoldus Gerardus Christianes van Baalen, Jan Willem Brugman, Arnolda Gerarda Maria Boxtel-Sars

Zondag 26 maart – 12de Zondag door het Jaar (A)
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Jaargetijde Hein Hiethaar, Jaargetijde Henricus Jacobus Josephus van der Biesen, Anthonius Wolters, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Arnolda Gerarda Maria Boxtel-Sars

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.