Gebeds- en Misintenties mei 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand mei zijn :

Zondag 7 mei
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam.Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Jan Willem Brugman, Arnoldus Gerardus van Baalen

Zondag 14 mei
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Geert van der Linde, Gerrit Groot Koerkamp, Overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Jaargetijde Els Desiree  Ravenhorst-Hessing, Jan Willem Brugman, Arnoldus Gerardus van Baalen

Zaterdag 20 mei
Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Albertus Rutgers, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna  Maria Groot Koerkamp-Klunder, Jan Willem Brugman, Arnoldus Gerardus van Baalen

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastor van ‘t End, Jan Willem Brugman, Arnoldus Gerardus van Baalen

Zondag 28 mei
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Anneke Leerkes-Stoelinga, Jan Willem Brugman, Arnoldus Gerardus van Baalen


Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.