Gebedsintenties augustus 2017

De Gebedsintenties voor de maand augustus zijn:

Zondag 6 augustus
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam.Koers-Stoer, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Johannes Hendricus van Wel, Pim Jutte

Zondag 13 augustus
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Geert van der Linde, Gerrit Groot Koerkamp, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Albertus Rutgers, Jaargetijde Henk Leissink, Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Johannes Hendricus van Wel, Pim Jutte

Zaterdag 19 augustus
Bennie Hakvoort, Lev. En overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp- Klunder, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Jan Klunder, Jaargetijde Paula Haarman-ten Have, Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Johannes Hendricus van Wel, Pim Jutte

Zondag 27 augustus – Geen viering i.v.m. onderhoud- en restauratiewerkzaamheden van de kerk

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe.