Gebedsintenties februari 2018

Zondag 4 februari
Overl. ouders Janse-Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Lev. en overl. fam. Klunder, Pastor van ’t End

Zondag 11 februari
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Franciscus Johannes Hendrikus Marsman, Jeanne Schaafsma – Swaen

Woensdag 14 februari Aswoensdag

Zaterdag 17 februari
Jan de Baar, Bennie Hakvoort, Paula Haarman-ten Have, Albertus Rutgers, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jaargetijde Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Franciscus Johannes Hendrikus Marsman, Jeanne Schaafsma – Swaen

 

Zaterdag 25 februari
Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Franciscus Johannes Hendrikus Marsman, Jeanne Schaafsma – Swaen

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe