Gebeds- en Misintenties Februari 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand februari zijn :

Zondag 5 februari
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Jacobus Wilhelmus Engelen, Paula Haarman-ten Have, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Jaargetijde Benedictus Heinrich Gerhard Covers

Zondag 12 februari
Geert van der Linde, Pastor van ’t End, Pauline de Veer – Baronnes van Voorst tot Voorst, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Gerrit Groot Koerkamp, Jaargetijde Theodores Jacobus Kletter, Jaargetijde Anthonius Cornelis Joseph van Koppen

Zaterdag 18 februari
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Lev. een overl. fam. Jansen-Jansen, Albertus Rutgers, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp 

Zondag 26 februari
Johannes Hendrikus Teunissen, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:  NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. de R.K.-Kerkbestuur te Joppe. Hartelijk dank .