Gebedsintenties januari 2019

De gebeds- en misintenties voor januari zijn:

Zondag 6 januari
Overl. ouders Jansen-Gabriél
Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks
Pastoor Grondhuis
Ferdinand Geene
Jaargetijde Maria Anthonia Johanna Smid-Berns
Marc van den Biesen

Zondag 13 januari
Geert van der Linde
Jan de Baar
Lev. en overl. Fam. Nijenhuis-Streppel
Lev. en overl. Fam. Jansen-Jansen
Gerrit Groot Koerkamp
Marc van den Biesen 

Zaterdag 19 januari
Lev. en overl. Fam. Hakvoort-Aarnink
Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder
Corry Stoelinga
Pastoor Sloot
Marie Voskamp 

Zondag 27 januari
Pastor van ’t End
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar
Albertus Rutgers
Lev. en overl. Fam. Roelofs-Huisman
Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe